Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn.

Wdrożenie tego procesu umożliwi również wdrożenie innowacyjnych rozwiązani w produkowanych maszynach do przecierania drewna wraz ze zgłoszeniem jednego rozwiązania technicznego do ochrony patentowej. Pozwoli to na rozwój działalności poprzez wzrostu przychodów, zmniejszenie kosztów, wzrost zysku i zwiększenie zatrudnienia.

Projekt jest zgodny z obszarem tematycznym – technologie przyjazne środowisku, gdyż dzięki inwestycji nastąpi redukcji emisji CO2 ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz na pobór energii elektrycznej z KSE. W ramach projektu zostaną zrealizowane zakupy środków trwałych w postaci niezbędnych maszyn i urządzeń do nowego procesu technologicznego oraz zlecona zostanie usługa doradcza dla jednostki naukowej w zakresie wykonania opracowań technicznych związanych z wdrożeniem w maszynach nowych innowacyjnych rozwiązań wraz ze zgłoszeniem jednego z nich do opatentowania. Stworzone zostaną również nowe miejsc pracy.

Projekt zakłada minimalizację negatywnego wpływu na środowisko realizowanych procesów produkcyjnych – znaczna oszczędności energii elektrycznej poprzez zastosowanie lasera światłowodowego w zamian za bardzo energochłonna wypalankę plazmowa, montaż zestawu paneli PV pozwoli o blisko 50 tys. kWh zmniejszyć użycie energii konwencjonalnej. Zakup pompy ciepła spowoduje znacznie oszczędności w materiale opalowym (ekogroszek) a przez to mniejszą emisję CO2 do atmosfery i wreszcie przystosowanie hali do nowego procesu technologicznego z jednoczesnym zastosowaniem rozwiązań termomodernizacyjnych pozwoli również na zmniejszenie zużycia energii cieplnej.