Informacja prasowa w Kurierze Drzewnym  październik 2022r.

Informacja prasowa w Tygodniku Siedleckim wrzesień 2022r.

Supported by a Grant from the people of Norway

Tytuł projekt: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn” (Project titleImplementation of innovative solutions in manufactured machines by introducing a new technological

process regarding cutting and bending elements constituting individual components of manufactured machines.)

Realizowany w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

Informacja prasowa w Kurierze Drzewnym  maj 2022r.

Informacja prasowa w Tygodniku Siedleckim z dnia 30.03.2022r.

Informacja prasowa w Tygodniku Siedleckim z dnia 22.09.2021

Informacja o rozpoczęcie projektu w "Kurierze Drzewnym"


 

 

"Artykuł w Kurierze Drzewnym 10/2021"