Podziękowania

Linia

Podsumowanie Spotkania

Linia

W dniu 16.09.2022 o godzinie 10.00 w ZMJ Jabłońscy Sp. z o.o. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn”, który korzysta z dofinansowania o wartości 2 200 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii oraz budżetu Państwa.

Podczas spotkania zaprezentowano zrealizowane nakłady w ramach projektu obejmujące termomodernizacji budynku, montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła oraz zakupu dotyczące maszyn i urządzeń. Zaprezentowano pracę lasera i regału automatycznego.

Przedstawiono innowacyjne rozwiązanie opracowane wspólnie z Politechniką Świętokrzyską „Układ podawczy wsadu uzbrojonego w specyficzne zapadki przeciwodrzutowe”, które systematycznie jest wprowadzane do produkowanych w naszej firmie maszyn.

Następnie odczytano list z podziękowaniami dla Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce i odsłonięto tablicę pamiątkową dla projektu.

Podkreślano istotności NMF w procesie pobudzania innowacyjności polskich przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszej załogi, przedstawiciele firm współpracujących z nasza firma, przedstawiciele wykonawców oraz media lokalne i branżowe.

Projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem http://www.zmj.pl/pl/projekty/strona-glowna/

Trzecie spotkanie

Linia

W dniu 16.09.2022 o godzinie 10.00 w ZMJ Jabłońscy Sp. z o.o. odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn”, który korzysta z dofinansowania o wartości 2 200 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii oraz budżetu Państwa.

Podczas spotkania nastąpi:

- prezentacja dynamiczna zakresu rzeczowego projektu,

- odczytanie listu z podziękowaniami dla Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce,

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla projektu

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

Zainteresowane osoby, firmy, instytucje serdecznie zapraszamy.

Kontakt telefoniczny Piotr Figlarz 605 060 723, Marek Jabłoński 600 308 980

Zakończenie projektu

Linia

Do dnia 30.06.2022 roku projekt pod względem rzeczowym i finansowym został zakończony. Zrealizowano wszystkie planowane zakupy w ramach projektu, uruchomiono maszyny i urządzenia oraz przeszkolono z obsługi pracowników. Został również złożony wniosek do Urząd Patentowy RP o udzielenie patentu na wynalazek: „Układ podawczy wsadu uzbrojonego w specyficzne zapadki przeciwodrzutowe”.

Na dzień 16.09.2022 roku zaplanowano spotkanie podsumowujące projekt.

 

Drugie spotkanie

Linia

W dniu 30.03.2022 odbyło się drugie spotkanie w ZMJ Jabłońscy Sp. z o.o. obrazujące zaawansowanie projektu w zakresie prac montażowych i pracy już zainstalowanych maszyn zakupionych w ramach  Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn”, który korzysta z dofinansowania o wartości 2 200 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii oraz budżetu Państwa

Podczas spotkania zostały zaprezentowane zrealizowane już nakłady dotyczące termomodernizacji budynku, montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła oraz zakończonego montażu i uruchomienia lasera i regału automatycznego do magazynowana blach.

Podkreślano istotności NMF w procesie pobudzania innowacyjności polskich przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszej załogi, przedstawiciele firm współpracujących z nasza firma, przedstawiciele wykonawców oraz media lokalne i branżowe.

Zaprezentowano również innowacyjne rozwiązanie opracowane wspólnie z Politechniką Świętokrzyską „Układ podawczy wsadu uzbrojonego w specyficzne zapadki przeciwodrzutowe”, które zostało zgłoszone do opatentowania.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem http://www.zmj.pl/pl/projekty/strona-glowna/

https://www.facebook.com/106936871965713/videos/1082227848993065/

Laser

https://www.youtube.com/watch?v=s75-QNCFhWc

 

Zaproszenie na spotkanie

Linia

W dniu 30.03.2022 o godzinie 10.00 w ZMJ Jabłońscy Sp. z o.o. odbędzie się spotkanie pokazujące zaawansowanie projektu - prace montażowe i praca już zainstalowanych maszyn zakupionych w ramach  Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn”, który korzysta z dofinansowania o wartości 2 200 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii oraz budżetu Państwa

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

Zainteresowane osoby, firmy, instytucje serdecznie zapraszamy.

Kontakt telefoniczny Piotr Figlarz 605 060 723, Marek Jabłoński 600 308 980

Podpisanie Umów Drugi Przetarg

Linia

 

W dniu 23.02.2022 zostały podpisane umowy na:

  • Prasę hydrauliczną – z firmą Polteknik LTD Sp. z o.o. , Miszewsko 35, 80-297 Banino
  • Kontener na odpady z produkcji – z firmą Polteknik LTD Sp. z o.o. , Miszewsko 35, 80-297 Banino
  • Maszyny gwintujące–2szt  z firmą PAX PHU Paweł Wachholc z siedzibą w Dołuje
  • Regał automatyczny – z firmą ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne  Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W/w firmy złożyły najkorzystniejsze oferty w prowadzonym postępowaniu ofertowym.

Wykonanie zadania na Zakup Lasera

Linia

W dniu 31.01.2022 zakończona została realizacja zadania dotyczącego „Zakup lasera światłowodowego do cięcia blachy wraz z jego montażem oraz szkoleniem pracowników z zakresu obsługi”.

 

Umowa na Laser

Linia

W dniu 10.01.2022 Została podpisana umowa na „Zakup lasera światłowodowego do cięcia blachy wraz z jego montażem oraz szkoleniem pracowników z zakresu obsługi” z firmą Polteknik LTD Sp. z o.o. , Miszewsko 35, 80-297 Banino, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu ofertowym.

Wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej i Pompy Ciepła

Linia

W dniu 08.02..2022 została zakończona i odebrana bez uwag inwestycja dotycząca „Zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy około 50kW oraz pompy ciepła o mocy około 40kW”

Umowa na PV i pompę ciepła

Linia

W dniu 10.01.2022 Została podpisana umowa na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 50kW oraz pompy ciepła o mocy około 40kW” z firmą SOLARIS OZE Sp. z o.o., ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu ofertowym.

Umowa na Usługę doradczą

Linia

W dniu 12.11.2021 Została podpisana umowa na realizacje usługi doradczej z Politechnika Świętokrzyska, w zakresie:

Sporządzenie projektu technicznego (dokumentacja konstrukcyjno–technologiczna) układu podawczego wsadu uzbrojonego w specjalistyczne zapadki przeciwodrzutowe, na podstawie wymiarów przerabianej tarcicy, które zastosujemy w naszych maszynach do przerobu drewna

Przygotowanie zgłoszenia patentowego o udzielenie ochrony patentowej na ściśle określony przedział czasowy obejmujące: analizę stanu techniki, analizę zdolności patentowej. W przypadku pozytywnych wyników ww. analiz opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP.

 

Wykonanie Termomodernizacji

Linia

On December 30, 2021 were completed and received without comments "Construction works consisting in thermomodernization of the production hall in order to adapt it to the new technological process"

 

Umowa na Termomodernizację

Linia

W dniu 08.11.2021 Została podpisana umowa na „Roboty budowalne polegające na Termomodernizacji hali produkcyjnej w celu przystosowania jej do nowego procesu technologicznego” z firmą WOJDACH USŁUGI DEKARSKIE LECH WOJCIECH, Wola Wodyńska 151b, 08-117 Wodynie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu ofertowym.

Spotkanie Inicjujące Projekt

Linia

W dniu 08.09.2021w firmie ZMJ Jabłońscy Sp. z o.o. miało miejsce spotkanie inicjujące Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn”, który korzysta z dofinansowania o wartości 2 200 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn. Wdrożenie tego procesu umożliwi również wdrożenie innowacyjnych rozwiązani w produkowanych maszynach do przecierania drewna wraz ze zgłoszeniem jednego rozwiązania technicznego do ochrony patentowej. Całemu projektowi przyświeca hasło „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Podczas spotkania zostały przedstawione założenia projektu, przedstawiono zakres rzeczowy i finansowy projektu, ze szczególnym uwzględnieniem przyznanego przez Operatora Programu dofinansowania ze środków Norwegii.

Podkreślano istotności NMF w procesie pobudzania innowacyjności polskich przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszej załogi, przedstawiciele firm współpracujących z nasza firma oraz media lokalne i branżowe.

Na koniec spotkania nastąpiło odsłonięcie tablicy informacyjnej dla projektu.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem http://www.zmj.pl/pl/projekty/strona-glowna/

Zaproszenie na spotkanie

Linia

W dniu 08.09.2021 o godzinie 12.00 w ZMJ Jabłońscy Sp. z o.o. odbędzie się spotkanie inicjujące Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn”, który korzysta z dofinansowania o wartości 2 200 000 PLN otrzymanego od Państwa Norwegii.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

Zainteresowane osoby, firmy, instytucje serdecznie zapraszamy.

Kontakt telefoniczny Piotr Figlarz 605 060 723