default
en
ru
Trawersa do podkładów kolejowych

Trawersa do podkładów kolejowych

Linia

Trawersa wyposażona w zestaw chwytaków w ilości uzależnionej od rodzaju umożliwia zamocowanie zarówno drewnianych jak i betonowych podkładów kolejowych.

Trawersa przeznaczona do układania szyn kolejowych.

Dostępne rodzaje:

Trawersa przeznaczona do przeładunku szyn kolejowych.

Dostępne rodzaje:

Wstecz